HVEM HENVENDER OPTIMIZE PERFORMANCE SIG TIL - TRÆNEREN

Optimize Performance er for den ambitiøse træner, som ønsker at styrke sine evner indenfor talentudvikling. Som træner har du meget stor betydning for andres udvikling. Men før du kan udvikle andre, må du lære dig selv at kende - og udvikle dine egne kompetencer. 

At du udvikler dig som træner er altafgørende for dine spilleres udvikling. Din udvikling afhænger af den kontekst, som du befinder dig i - ligesom det er tilfældet for spillerne. Dermed vil klubbernes forskellige strukturer, ressourcer og kultur uundgåeligt have en indflydelse på din udvikling, kvaliteten af dit arbejde og dermed spillernes udvikling.


Holistisk tilgang til trænerudvikling

I vores trænerudviklingsforløb har vi en holistisk tilgang til udviklingen af netop dig som træner. Derfor arbejder vi med følgende områder i vores træneruddannelse:

 • Fodboldfaglighed
 • Relationsviden
 • Selvindsigt 


Fodboldfaglighed: Den fodboldfaglige viden er den mere objektive viden, som du kan slå op i en manual, som du formentlig kender det fra DBUs uddannelser eller træningsmanualer. Altså en viden du kan bruge og genbruge igen og igen - og på hvem som helst. 

Relationsviden: Relationsviden er kendskabet til de mennesker vi arbejder med - og viden om måden, som vi kan påvirke dem på. Det handler om kommunikation, adfærd eller læring. Relationsviden bygger på nærvær og empati. Det er viden, som vi opnår, når vi møder det enkelte menneske, hvor vedkommende er - og er nysgerrig på hans verdensbillede, kompetencer og handlemønstre. Det er implicit viden vi opnår mellem mennesker.

Selvindsigt: Er fundamentet for god ledelse og skal være nøglen til at gøre dit lederskab personligt og autentisk. Du skal kigge indad, før du kigger udad. Hvad er dine personlige værdier, hvad er din mission med at være fodboldtræner - og hvem vil DU gerne være som træner.

Når selvindsigten og den relationelle viden kobles sammen, bliver du bedre til at forstå ligheder og forskelligheder hos mennesker og de faktorer, som ligger bag. Derfor får du som træner og leder lettere ved at kommunikere med et indhold, som øger dine spilleres motivation, udvikling og præstation.

Trænerudvikling hos os

I Optimize Performance trænerudvikling tilbyder vi personlige udviklingsforløb individuelt eller i en mindre studiegruppe. Vi tager afsæt i en individuel udviklingsplan, som tager afsæt i en indledende afklaring af dine personlige værdier og din mission som træner. Der tilbydes både supervision og sparring online, i omklædningsrummet, i mødelokalet, taktikrummet, og ude på banen – både i trænings- og kampsituationer.

Trænerudvikling på ”hjemmebane”


Hos Optimize Performance arbejder vi med følgende aktivitetstyper:
 • Struktureret læring
 • Ustruktureret læring
 • Selvreflektion
 • Formel læring


Struktureret læring

Her arbejdes med trænerudvikling på hjemmebane via aktiviteter som et internt kursusforløb, supervision eller forløb i mindre grupper. På et internt kursusforløb kan Optimize Performances trænerudvikler lave et oplæg i teori og praksis, som klubben eller trænerne selv har valgt med afsæt i problemstillinger i klubben. Her kan vi debattere relevante emner, få præsenteret - eller selv præsentere ny teori eller erfaring angående taktik, teknik, fysisk, pædagogik, psykologi, eller metodik. Her faciliterer Optimize Performance trænerudviklingen og hjælper jer med at sætte tingene i system med afsæt i jeres klub og jeres hverdag.

Supervision indebærer desuden, at trænerne observeres af Optimize Performance trænerudvikleren i trænings- eller kampsituationer med tilhørende vejledning og efterfølgende feedback. Tilbuddet om struktureret læring forekommer altså i bevidste strukturerede kontekster, hvor der i miljøet skabes rum for, at trænerne kan lære og udvikle sig på hjemmebane.

 

Ustruktureret læring

Her vil Optimize Performance trænerudvikleren facilitere interne studiegrupper, som har til formål at lave en mere uformel videndeling og sparring omkring emner og problemstillinger i hverdagen. Dette gøres ved, at man inddeles i mindre grupper, som dagligt/ugentligt sparrer og giver hinanden feedback. Her benyttes facilitering til at udnytte den viden, nysgerrig og vilje til at dygtiggøre sig, som allerede er i klubben. Desuden skabes der bedre relationer trænerne imellem til gavn for hele miljøet – og man hjælper hinanden til at blive bedre. Både individuelt og som klub.

 

Selvreflektion

Supervisionen indebærer, at du som træner observeres af Optimize Performances trænerudvikler i trænings- eller kampsituationer med tilhørende vejledning og efterfølgende feedback. Tilbuddet om struktureret læring forekommer altså i bevidste strukturerede kontekster, hvor der i miljøet skabes rum for, at trænerne kan lære og udvikle sig på hjemmebane.

 

Formel læring

Her kommer din Optimize Performance trænerudvikler ud i jeres klub og laver inspirationstræning eller et internt kursus, som tager afsæt i et af jer valgt tema. Lidt ligesom du kender det fra et DBU kursus.


For dig som træner

Som træner kan du enten få et skræddersyet individuelt 1:1 forløb, du kan deltage sammen med dine trænerkollegaer eller som en del af en mindre studiegruppe.

Trænerudviklings-principper

Hos Optimize Performance arbejder vi ud fra følgende trænerudviklingsprincipper:

 • Fodboldfagligviden
 • Relationsviden
 • Selvindsigt

For klubber

Optimize Performance er et rådgivningstilbud for den ambitiøse klub, som ønsker et eksternt perspektiv på deres talentudviklingsstrategi og eksekvering. Det kan drives af et ønske om flere medlemmer, dygtigere trænere, mere motiverede spillere eller et bedre omdømme. Det kan også være, at I blot ønsker inspiration i forhold til DBU´s anbefalinger om konceptet 2+1+1 – og har svært ved, at give et tilbud til de dygtigste og mest ambitiøse spillere.


Vi hjælper med:

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at visionen og strategien i bestyrelseslokalet også bliver implementeret på træningsbanen gennem: 

 • Fodboldfaglig sparring
 • Interne kurser
 • Ekstra træninger for de mest ambitiøse spillere i klubben på tværs af årgange eller sammen med             omegnsklubberne
 • Link imellem bestyrelse og træningsbanen (via Børne-/Ungdomsudviklingstræneren eller trænerne)
 • Støtte i strategiudviklingsprocessen – både i forhold til det fodboldfaglige og jeres talentudvikling

Optimize Performance har stor indsigt i, hvordan man opbygger og strukturer en fodboldklub. Vi ved hvilke udfordringer man kæmper med og kan give sparing i alle led. Vi kan hjælpe med at udvikle tydelige holdninger og metodikker i klubben - og ikke mindst implementere dem i hverdagen.

Det er vores erfaring, at det skal være bestyrelsen, der dikterer retningen - og børne og ungdomsudviklingstræneren, som implementerer det i hverdagen igennem udvikling af trænerne.

Som vi ser det, er der 4 niveauer:

Bestyrelse => Børne og udviklingskonsulent => Trænere => Spillere

Vi kan tilbyde sparring og uddannelse på alle 4 niveauer. 

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen sætter rammen for den kontekst som børne- og ungdomsudviklingstræneren befinder sig i - ligesom børne- og ungdomsudviklingstræneren sætter den for trænerne, som sætter den for spillerne. Således vil klubbernes strategi, værdier og forskellige strukturer, ressourcer, kultur og politikker uundgåeligt have en indflydelse på udviklingen af trænerne og kvaliteten af deres arbejde - og i sidste ende udviklingen af spillerne.


KONTAKT

Optimize Performance

Skellet 5

8382 Hinnerup

Email
Telefon