Aktiviteter for spilleren

Læs mere om Optimize Performance Acadeny, camp days, match days m.m. nedenfor

Optimize Performance Academy

Optimize Performance Academy er et halvårligt forløb med en eller to ugentlige træninger.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau, hvor drengene trygt kan blive matchet med spillere på eget niveau eller bedre. 

Optimize Performance Academy er et supplement til spillernes træning i egen klub. Det er også kampaktiviteter, hvor formålet er at blive matchet på højeste niveau i kampe. 

Vi tror på et godt træningsmiljø

Hos os foregår træningen altid i et trygt miljø – og den bygger på passion, kvalitet, udvikling, ærlighed, fællesskab og nysgerrighed efter at lære nyt.  
Vi træner, som vi spiller kamp, fordi det er måden, vi mener, at man lærer bedst på. Vi ser det færdige spil som slutproduktet. Derfor tager vores træning altid afsæt i det færdige spil. Som naturlig følge heraf, vil træningen primært foregå som situeret øvelser og spil, hvor spillerne hele tiden vil blive udsat for valg. Træningen vil som udgangspunkt være bygget op af 4-6 ugers tematisk periodisering. Det gennemgående fokus vil være på fodboldklogskab og handlehurtighed – og der vil altid være et stort fokus på den enkelte spillers udvikling. 

Hos Optimize Performance tror vi mere på miljøet end på medfødt talent. Optimize Performance bygger på et fundament af viden/evidens i forhold til at udvikle den enkeltes potentiale, krydret med viljen til at udvikle sig, tydelig positiv kommunikation og glæden ved af udvikle sig i et forpligtende fællesskab. Vi tror på, at alt adfærd har en årsag.

Optimize Academy er et gennemarbejdet udviklingstilbud, der som minimum kan matche licensklubbernes. Tilbuddene er alene til en særligt udvalgt gruppe af ambitiøse fodbolddrenge, som bærer en stor vilje til at blive bedre hver eneste dag.

Optimize Performance Camps

Optimize Performance Camp er dage, hvor man kan få mulighed for at prøve vores tilgang og træningsmetoder. Vi tilbyder et højt fagligt niveau, hvor drengene trygt kan blive matchet med spillere på eget niveau eller bedre.

Vi træner, som vi spiller kamp – fordi det er måden, vi mener, at man lærer bedst på. Vi ser det færdige spil som slutproduktet. Derfor tager vores træning altid afsæt i det færdige spil. Som naturlig følge heraf, vil træningen vil primært foregå som situeret spil og øvelser, hvor spillerne hele tiden vil blive udsat for valg. Det gennemgående fokus vil være på fodboldklogskab og handlehurtighed – og der vil altid være et stort fokus på den enkelte spillers udvikling.

For at sikre den bedste udvikling for spillerne, gøres der opmærksom på, at niveauet på træningsøvelserne lægges højt. Dermed er det et krav, at de tilmeldte spillere besidder træningsparathed og gode fodboldfærdigheder for alderen, for at få det optimale ud af dagen.

Hos Optimize Performance tror vi mere på miljøet end på medfødt talent. Optimize Performance bygger på et fundament af viden/evidens i forhold til at udvikle den enkeltes potentiale, krydret med viljen til at udvikle sig, tydelig positiv kommunikation og glæden ved af udvikle sig i et forpligtende fællesskab. Hos os foregår træningen altid i et trygt miljø – og den bygger på passion, kvalitet, udvikling, ærlighed, fællesskab og nysgerrighed efter at lære nyt.

Optimize Performance Match Day

Match Day er arrangement for en gruppe drenge, som er ambitiøse, har ”fodboldild” i øjnene - og som bærer en stor vilje til at blive bedre hver eneste dag. De vil på OP Match Day få muligheden for at blive matchet i kamp med og mod andre jævnaldrende drenge, som er lige så gode som dem selv – eller bedre. Nøgleordene for OP Match Day er matchning, udvikling, glæde, oplevelser, fællesskab og passion i en tryg ramme.


Optimize Performance individuelle forløb/udviklingsplaner

Kontakt Lars Lunde for mere information


Optimize Performance fysisk og skadesforebyggende træning

Kontakt Lars Lunde for mere information

"Citat fra en deltager"Gustav 11 år

KONTAKTFORMULAR